MTÜ Roheline Kogukond

Meie eesmärk Rohelises Kogukonnas on kodanikkonna ja poliitikute keskkonnateadlikkuse tõstmine. Teaduspõhises ühiskonnas tuleb lähtuda nii üksikisiku tasandil kui ka poliitotsustes eeskätt keskkonnaaspektidest.

Kliimakriisi ajajärgul on meil kõigil nii kodanike kui ka poliitiliselt aktiivsete isikutena vaja anda oma panus looduskeskkonna säilitamiseks ja liikide väljasuremise peatamiseks.

Viime ka kõige uskumatuna keskkonnateabe meediasse!

Aita meediatöö keskkonnaorganisatsioonideni ja silmiavavad keskkonnaartiklid peavoolumeediasse!

Selleks anneta: MTÜ Roheline Kogukond EE732200221077639380

Põnevamad, kuid ressursi puudusel katmata teemadeks on tsivilisatsioonide saatus kliimamuutuste keerises, soojusenergia salvestamine kivisse, elu võimalikkus pärast mesilaste väljasuremist, tetrapakid pakendiringluses, kõrghaljastuse funktsioon linnades, rabametsad turbatööstuse haardes ja palju-palju muud.

MTÜ Roheline Kogukond kuulub tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja.