MTÜ Roheline Kogukond

Mis on SMI kohtuprotsess

Meie eesmärk Rohelises Kogukonnas on kodanikkonna ja poliitikute keskkonnateadlikkuse tõstmine. Teaduspõhises ühiskonnas tuleb lähtuda nii üksikisiku tasandil kui ka poliitotsustes eeskätt keskkonnaaspektidest.

Kliimakriisi ajajärgul on meil kõigil nii kodanike kui ka poliitiliselt aktiivsete isikutena vaja anda oma panus looduskeskkonna säilitamiseks ja liikide väljasuremise peatamiseks.

MTÜ Roheline Kogukond kuulub tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja.